نمایشگاه تخصصی صنعت،ساختمان و انرژی هرات
Herat Specialized Exhibithion of Industry,Building and Energy

21-25oct 2014
زمان : 29مهرماه  الی 3 آبان ماه 93
مکان :تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی-هرات باستان

نمایشگاه با مجوز سازمان توسعه تجارت ایران

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
News Feed
Sponsors
  • سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی
  • سازمان توسعه تجارت ایران
  • تنظیمات