چرا نمایشگاه هرات باستان :

1.وجود شهرک های صنعتی وحدود 200 واحد صنعتی در هرات.
2. دروازه اصلی ورود کالاهای ایرانی به افغانستان است .
3.و اردات سالانه نزدیک به یک میلیارد دلار کالای ایرانی به این شهر

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
News Feed
Sponsors
  • سازمان صنعت،معدن و تجارت خراسان رضوی
  • سازمان توسعه تجارت ایران
  • تنظیمات