چرا نمایشگاه موادغذایی هنگ کنگ :
•    هنگ کنگ بازار عمده صادراتی خشکبار و پسته ایران است.
•    هنگ کنگ دروازه ورود بسیاری از کالاها به بازار بزرگ چین می باشد .
•    مرکزیت در جنوب  شرق آسیا به عنوان یک مرکز تجاری بین المللی میباشد.
•    حضور تعداد زیادی از کشورها به عنوان غرفه دار و بازدید کننده در این نمایشگاه.

Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
News Feed
Sponsors