بازدید کنندگان نمایشگاه چه کسانی هستند؟

  • مدیران و کارشناسان واحدهای تولید دامپروری (مرغداری – گاوداری ها…..)
  • کارشناسان ادارات دولتی وتشکل های خصوصی مرتبط
  • اساتید و دانشجویان دانشگاه ها
  • مهندسان مشاور- مهندسین دامپروری و ماشین آلات مرتبط
  • دامپزشکان و کارشناسان کلینیک های دامپزشکی
  • کارشناسان تغذیه و متولیان امور بهداشتی
  • پرورش دهندگان اسب ، زنبور عسل و …
  • مسئولین خرید و کارپردازان واحد های دامپروری
  • عموم مردم وعلاقه مندان
Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
News Feed
Sponsors