برنامه تبلیغاتی و اطلاع رسانی:

 • اطلاع‌رسانی به واحدهای فعال و مستقر استان‌ها از طریق ارسال ایمیل ، کارت بازدیدکننده متخصص و پوستر نمایشگاه‌ها
 • انتشار لیست کامل مشارکت کنندگان و محصولات آنها به همراه جانمایی یکماه قبل از برگزاری نمایشگاه
 • درج آگهی نمایشگاه در سایتها و مجلات تخصصی صنعتی کشور
 • درج آگهی نمایشگاه در روزنامه های کثیر الانتشار
 • چاپ بروشور زمینه فعالیت مشارکت کنندگان نمایشگاه و توزیع وسیع در سراسر کشور یک ماه قبل از برگزاری نمایشگاه همراه با ارسال کارت دعوت بازدید
 • ارسال ایمیل و پیامک به بانکهای اطلاعاتی معتبر دامپروری ایران
 • برگزاری جلسات هم اندیشی با سازمان جهاد کشاورزی ، معدن و تجارت خراسان رضوی ، اتاق بازرگانی خراسان رضوی ، انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی ، انجمن دارندگان نشان استاندارد ،تشکل های خصوصی صنعت دام و طیور
 • تهیه و توزیع نقشه راهنما نمایشگاه همراه با جانمایی و نام شرکتها وانتشار سراسری آنها
 • اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه از طریق تشکیل ستاد خبری وانتشار آن
 • دعوت از هیات های تخصصی بازدید کننده از کشور های افغانستان ، تاجیکستان ،ترکمنستان و عراق
 • دعوت از روسای تشکل های بخش خصوصی کشور و همچنین مدیران دولتی مرتبط از سراسر کشور
 • تشکیل ستاد خبری و انتشار سریع اخبار نمایشگاه
Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
News Feed
Sponsors