یازدهمین نمایشگاه بين المللی صنعت دام ، طیور وشیلات مشهد.

زمان برگزاری :11-8 مرداد ماه 1394

ساعات بازدید: 16 الی 22

رویدادهای جانبی نمایشگاه :

  • برگزاری سمینار ها و کارگاه های آموزشی
  • تور بازدید از کارخانجات مرتبط
  • بازدید هیئت های تجاری از کشورهای عراق، افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان
  • بازدید مقامات کشوری و استانی از غرفه داران نمایشگاه

اهداف یازدهمین نمایشگاه دام و طیور مشهد :

  • ایجاد بازار رقابتی سالم برای تمامی تولیدکنندگان
  • معرفی محصولات جدید ، ارتقاء سطح کمی و کیفی محصولات
  • آشنایی با آخرین دستاوردهای صنعت دامپزشکی کشور
  • معرفی ظرفیت‌های دامپروری خراسان رضوی
  • دسترسی به بازار بزرگ آسیای میانه و افغانستان
Share on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook
News Feed
Sponsors